Real Vim ninjas count every keystroke - do you?

Pick a challenge, fire up Vim, and show us what you got.

Changelog, Rules & FAQ, updates: @vimgolf, RSS.

Your VimGolf key: please sign in

$ gem install vimgolf
$ vimgolf setup
$ vimgolf put 9v00663ab20e000000000270

Mirror image

Add the second eye

Start file
                   .....''',;:;,,,,,,,'...                  
               ..,;;,,;,,:c;,,':o:,'';;:l:;;;;;:,'... .            
            ..';;::;,::.. .. ..  .''. .'',. .',:;,;c:';,.            
          ..':lol:;'',. ',. '..',...... .,,,'. .'',. .,''cc',..          
        ...,clc:;,.. .'...,,'..;'.;;..,....,::cc. ',,' .,..:'.::,'...        
        ..,;::.. .',... .:,,,,;cc;:;:ddcc;',;clckd..;;;' .:'.;:.''..';,...       
       .,;,'...,'..,;:;;;',ccclodkkdoodxxddoodxddOklll:l:,lc'cc.,c.  .;lc,...      
      .,;;,,'...',;;;;:lcoxdxxddxkkkkOOO0000KKKKKKKK00Oxkkxxooc,;c,.. ...:lc:'..     
     .,;;,,',:::;::ccc:clxOkO0Okkk0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNXK0kdodo,.;;''. .',;:::,..    
    .;,,'..;:;;clooddkkxxxkkxxxoc:xXNNNWWWWWMWWMWWWWWWWMMMMMMNOxkko:ldc;'.','.'',;:;'.   
   .....,;,';;;:cldkxodxdol;'.. :KNXKklcoOKKxdkkKWWNNNXXNWWMWx,,loddlc;'',,;'';:,'''..   
  .....',,;:ccccdkxoolloc'.   .kNX0xccoook0xdl;xNWWKKKKXXNWMK,  .:lc;.';;'.',,.......  
 ..',,',;:cclodkxdl::lc,.     cNNK0OOXWWXXWWMMWWMMWOx0XXKXWMWo   ','...'...... ....  
 ';,'',::c::loool;.;c,.      oNK0OkOXWNXNMMMMMMMMMWNX0O0KNWMd    .'.... ..      
 ..'',,,,,''......;c.       cKK00OOKWNXNMMMMMMMMMWNKkdkKNWWo     .....       
   .......  ..':.       '0XOkkk0KXNNNWWWWMWWWNKkxk0XWWK,       .....     
    ...';:;'. ..'.       cK0kkkOxkKXXXNNXNNXOOOkO00XWXc        .'..''..   
    . .,;::;,,. .....      cO0OkxooxkkkkkxkkxdxOxxKNN0:         ..  ....  
       .;ccoc,.  .'''.     'okkxddxxdxxddxdlcokxkXKd.        .     .'. 
      ..',;;;:cc::,. .''.'....  .;ccoolcoxocoo:;lxxdc.     ........',,'''''''...  
      .. ......,;clc:,'................''''''''',,''................  ............   
          ..',',;;;,,,,'',. .................'''''''...               
            .....;,;::cc:c:;;;:;,'.',,';;;:;col;;l,.                
              ......;,;c,'ldl:::::::';c,,;oo'.''.                
                 . ....:l,,c;':;'..'. .,.                   
                    .. .. .                        
End file
                   .....''',;:;,,,,,,,'...                                   ...',,,,,,,;:;,'''.....                   
               ..,;;,,;,,:c;,,':o:,'';;:l:;;;;;:,'... .                        . ...',:;;;;;:l:;;'',:o:',,;c:,,;,,;;,..               
            ..';;::;,::.. .. ..  .''. .'',. .',:;,;c:';,.                       .,;':c;,;:,'. .,''. .''.  .. .. ..::,;::;;'..            
          ..':lol:;'',. ',. '..',...... .,,,'. .'',. .,''cc',..                    ..,'cc'',. .,''. .',,,. ......,'..' .,' .,'';:lol:'..          
        ...,clc:;,.. .'...,,'..;'.;;..,....,::cc. ',,' .,..:'.::,'...                ...',::.':..,. ',,' .cc::,....,..;;.';..',,...'. ..,;:clc,...        
        ..,;::.. .',... .:,,,,;cc;:;:ddcc;',;clckd..;;;' .:'.;:.''..';,...              ...,;'..''.:;.':. ';;;..dkclc;,';ccdd:;:;cc;,,,,:. ...,'. ..::;,..        
       .,;,'...,'..,;:;;;',ccclodkkdoodxxddoodxddOklll:l:,lc'cc.,c.  .;lc,...           ...,cl;.  .c,.cc'cl,:l:lllkOddxdooddxxdoodkkdolccc,';;;:;,..',...',;,.       
      .,;;,,'...',;;;;:lcoxdxxddxkkkkOOO0000KKKKKKKK00Oxkkxxooc,;c,.. ...:lc:'..         ..':cl:... ..,c;,cooxxkkxO00KKKKKKKK0000OOOkkkkxddxxdxocl:;;;;,'...',,;;,.      
     .,;;,,',:::;::ccc:clxOkO0Okkk0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNXK0kdodo,.;;''. .',;:::,..       ..,:::;,'. .'';;.,ododk0KXNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0kkkO0OkOxlc:ccc::;:::,',,;;,.     
    .;,,'..;:;;clooddkkxxxkkxxxoc:xXNNNWWWWWMWWMWWWWWWWMMMMMMNOxkko:ldc;'.','.'',;:;'.      .';:;,''.','.';cdl:okkxONMMMMMMWWWWWWWMWWMWWWWWNNNXx:coxxxkkxxxkkddoolc;;:;..',,;.    
   .....,;,';;;:cldkxodxdol;'.. :KNXKklcoOKKxdkkKWWNNNXXNWWMWx,,loddlc;'',,;'';:,'''..     ..''',:;'';,,'';clddol,,xWMWWNXXNNNWWKkkdxKKOoclkKXNK: ..';lodxdoxkdlc:;;;',;,.....   
  .....',,;:ccccdkxoolloc'.   .kNX0xccoook0xdl;xNWWKKKKXXNWMK,  .:lc;.';;'.',,.......    .......,,'.';;'.;cl:.  ,KMWNXXKKKKWWNx;ldx0koooccx0XNk.   .'collooxkdcccc:;,,'.....  
 ..',,',;:cclodkxdl::lc,.     cNNK0OOXWWXXWWMMWWMMWOx0XXKXWMWo   ','...'...... ....    .... ......'...','   oWMWXKXX0xOWMMWWMMWWXXWWXOO0KNNc     .,cl::ldxkdolcc:;,',,'.. 
 ';,'',::c::loool;.;c,.      oNK0OkOXWNXNMMMMMMMMMWNX0O0KNWMd    .'.... ..           .. ....'.    dMWNK0O0XNWMMMMMMMMMNXNWXOkO0KNo      .,c;.;loool::c::,'',;' 
 ..'',,,,,''......;c.       cKK00OOKWNXNMMMMMMMMMWNKkdkKNWWo     .....             .....     oWWNKkdkKNWMMMMMMMMMNXNWKOO00KKc       .c;......'',,,,,''.. 
   .......  ..':.       '0XOkkk0KXNNNWWWWMWWWNKkxk0XWWK,       .....         .....       ,KWWX0kxkKNWWWMWWWWNNNXK0kkkOX0'       .:'..  .......   
    ...';:;'. ..'.       cK0kkkOxkKXXXNNXNNXOOOkO00XWXc        .'..''..     ..''..'.        cXWX00OkOOOXNNXNNXXXKkxOkkk0Kc       .'.. .';:;'...    
    . .,;::;,,. .....      cO0OkxooxkkkkkxkkxdxOxxKNN0:         ..  ....   ....  ..         :0NNKxxOxdxkkxkkkkkxooxkO0Oc      ..... .,,;::;,. .    
       .;ccoc,.  .'''.     'okkxddxxdxxddxdlcokxkXKd.        .     .'.  .'.     .        .dKXkxkocldxddxxdxxddxkko'     .'''.  .,cocc;.       
      ..',;;;:cc::,. .''.'....  .;ccoolcoxocoo:;lxxdc.     ........',,'''''''...   ...''''''',,'........     .cdxxl;:oocoxocloocc;.  ....'.''. .,::cc:;;;,'..      
      .. ......,;clc:,'................''''''''',,''................  ............      ............  ................'',,'''''''''................',:clc;,...... ..      
          ..',',;;;,,,,'',. .................'''''''...                              ...'''''''................. .,'',,,,;;;,','..          
            .....;,;::cc:c:;;;:;,'.',,';;;:;col;;l,.                               .,l;;loc;:;;;',,'.',;:;;;:c:cc::;,;.....            
              ......;,;c,'ldl:::::::';c,,;oo'.''.                                .''.'oo;,,c;':::::::ldl',c;,;......              
                 . ....:l,,c;':;'..'. .,.                                     .,. .'..';:';c,,l:.... .                 
                    .. .. .                                               . .. ..                    

View Diff

1,26c1,26
<                   .....''',;:;,,,,,,,'...                  
<                ..,;;,,;,,:c;,,':o:,'';;:l:;;;;;:,'... .            
<             ..';;::;,::.. .. ..  .''. .'',. .',:;,;c:';,.            
<          ..':lol:;'',. ',. '..',...... .,,,'. .'',. .,''cc',..          
<         ...,clc:;,.. .'...,,'..;'.;;..,....,::cc. ',,' .,..:'.::,'...        
<        ..,;::.. .',... .:,,,,;cc;:;:ddcc;',;clckd..;;;' .:'.;:.''..';,...       
<       .,;,'...,'..,;:;;;',ccclodkkdoodxxddoodxddOklll:l:,lc'cc.,c.  .;lc,...      
<      .,;;,,'...',;;;;:lcoxdxxddxkkkkOOO0000KKKKKKKK00Oxkkxxooc,;c,.. ...:lc:'..     
<     .,;;,,',:::;::ccc:clxOkO0Okkk0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNXK0kdodo,.;;''. .',;:::,..    
<    .;,,'..;:;;clooddkkxxxkkxxxoc:xXNNNWWWWWMWWMWWWWWWWMMMMMMNOxkko:ldc;'.','.'',;:;'.   
<    .....,;,';;;:cldkxodxdol;'.. :KNXKklcoOKKxdkkKWWNNNXXNWWMWx,,loddlc;'',,;'';:,'''..   
<   .....',,;:ccccdkxoolloc'.   .kNX0xccoook0xdl;xNWWKKKKXXNWMK,  .:lc;.';;'.',,.......  
<  ..',,',;:cclodkxdl::lc,.     cNNK0OOXWWXXWWMMWWMMWOx0XXKXWMWo   ','...'...... ....  
< ';,'',::c::loool;.;c,.      oNK0OkOXWNXNMMMMMMMMMWNX0O0KNWMd    .'.... ..      
< ..'',,,,,''......;c.       cKK00OOKWNXNMMMMMMMMMWNKkdkKNWWo     .....       
<    .......  ..':.       '0XOkkk0KXNNNWWWWMWWWNKkxk0XWWK,       .....     
<    ...';:;'. ..'.       cK0kkkOxkKXXXNNXNNXOOOkO00XWXc        .'..''..   
<    . .,;::;,,. .....      cO0OkxooxkkkkkxkkxdxOxxKNN0:         ..  ....  
<       .;ccoc,.  .'''.     'okkxddxxdxxddxdlcokxkXKd.        .     .'. 
<      ..',;;;:cc::,. .''.'....  .;ccoolcoxocoo:;lxxdc.     ........',,'''''''...  
<      .. ......,;clc:,'................''''''''',,''................  ............   
<          ..',',;;;,,,,'',. .................'''''''...               
<             .....;,;::cc:c:;;;:;,'.',,';;;:;col;;l,.                
<               ......;,;c,'ldl:::::::';c,,;oo'.''.                
<                  . ....:l,,c;':;'..'. .,.                   
<                     .. .. .                        
---
>                   .....''',;:;,,,,,,,'...                                   ...',,,,,,,;:;,'''.....                   
>                ..,;;,,;,,:c;,,':o:,'';;:l:;;;;;:,'... .                        . ...',:;;;;;:l:;;'',:o:',,;c:,,;,,;;,..               
>             ..';;::;,::.. .. ..  .''. .'',. .',:;,;c:';,.                       .,;':c;,;:,'. .,''. .''.  .. .. ..::,;::;;'..            
>          ..':lol:;'',. ',. '..',...... .,,,'. .'',. .,''cc',..                    ..,'cc'',. .,''. .',,,. ......,'..' .,' .,'';:lol:'..          
>         ...,clc:;,.. .'...,,'..;'.;;..,....,::cc. ',,' .,..:'.::,'...                ...',::.':..,. ',,' .cc::,....,..;;.';..',,...'. ..,;:clc,...        
>        ..,;::.. .',... .:,,,,;cc;:;:ddcc;',;clckd..;;;' .:'.;:.''..';,...              ...,;'..''.:;.':. ';;;..dkclc;,';ccdd:;:;cc;,,,,:. ...,'. ..::;,..        
>       .,;,'...,'..,;:;;;',ccclodkkdoodxxddoodxddOklll:l:,lc'cc.,c.  .;lc,...           ...,cl;.  .c,.cc'cl,:l:lllkOddxdooddxxdoodkkdolccc,';;;:;,..',...',;,.       
>      .,;;,,'...',;;;;:lcoxdxxddxkkkkOOO0000KKKKKKKK00Oxkkxxooc,;c,.. ...:lc:'..         ..':cl:... ..,c;,cooxxkkxO00KKKKKKKK0000OOOkkkkxddxxdxocl:;;;;,'...',,;;,.      
>     .,;;,,',:::;::ccc:clxOkO0Okkk0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNXK0kdodo,.;;''. .',;:::,..       ..,:::;,'. .'';;.,ododk0KXNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0kkkO0OkOxlc:ccc::;:::,',,;;,.     
>    .;,,'..;:;;clooddkkxxxkkxxxoc:xXNNNWWWWWMWWMWWWWWWWMMMMMMNOxkko:ldc;'.','.'',;:;'.      .';:;,''.','.';cdl:okkxONMMMMMMWWWWWWWMWWMWWWWWNNNXx:coxxxkkxxxkkddoolc;;:;..',,;.    
>    .....,;,';;;:cldkxodxdol;'.. :KNXKklcoOKKxdkkKWWNNNXXNWWMWx,,loddlc;'',,;'';:,'''..     ..''',:;'';,,'';clddol,,xWMWWNXXNNNWWKkkdxKKOoclkKXNK: ..';lodxdoxkdlc:;;;',;,.....   
>   .....',,;:ccccdkxoolloc'.   .kNX0xccoook0xdl;xNWWKKKKXXNWMK,  .:lc;.';;'.',,.......    .......,,'.';;'.;cl:.  ,KMWNXXKKKKWWNx;ldx0koooccx0XNk.   .'collooxkdcccc:;,,'.....  
>  ..',,',;:cclodkxdl::lc,.     cNNK0OOXWWXXWWMMWWMMWOx0XXKXWMWo   ','...'...... ....    .... ......'...','   oWMWXKXX0xOWMMWWMMWWXXWWXOO0KNNc     .,cl::ldxkdolcc:;,',,'.. 
> ';,'',::c::loool;.;c,.      oNK0OkOXWNXNMMMMMMMMMWNX0O0KNWMd    .'.... ..           .. ....'.    dMWNK0O0XNWMMMMMMMMMNXNWXOkO0KNo      .,c;.;loool::c::,'',;' 
> ..'',,,,,''......;c.       cKK00OOKWNXNMMMMMMMMMWNKkdkKNWWo     .....             .....     oWWNKkdkKNWMMMMMMMMMNXNWKOO00KKc       .c;......'',,,,,''.. 
>    .......  ..':.       '0XOkkk0KXNNNWWWWMWWWNKkxk0XWWK,       .....         .....       ,KWWX0kxkKNWWWMWWWWNNNXK0kkkOX0'       .:'..  .......   
>    ...';:;'. ..'.       cK0kkkOxkKXXXNNXNNXOOOkO00XWXc        .'..''..     ..''..'.        cXWX00OkOOOXNNXNNXXXKkxOkkk0Kc       .'.. .';:;'...    
>    . .,;::;,,. .....      cO0OkxooxkkkkkxkkxdxOxxKNN0:         ..  ....   ....  ..         :0NNKxxOxdxkkxkkkkkxooxkO0Oc      ..... .,,;::;,. .    
>       .;ccoc,.  .'''.     'okkxddxxdxxddxdlcokxkXKd.        .     .'.  .'.     .        .dKXkxkocldxddxxdxxddxkko'     .'''.  .,cocc;.       
>      ..',;;;:cc::,. .''.'....  .;ccoolcoxocoo:;lxxdc.     ........',,'''''''...   ...''''''',,'........     .cdxxl;:oocoxocloocc;.  ....'.''. .,::cc:;;;,'..      
>      .. ......,;clc:,'................''''''''',,''................  ............      ............  ................'',,'''''''''................',:clc;,...... ..      
>          ..',',;;;,,,,'',. .................'''''''...                              ...'''''''................. .,'',,,,;;;,','..          
>             .....;,;::cc:c:;;;:;,'.',,';;;:;col;;l,.                               .,l;;loc;:;;;',,'.',;:;;;:c:cc::;,;.....            
>               ......;,;c,'ldl:::::::';c,,;oo'.''.                                .''.'oo;,,c;':::::::ldl',c;,;......              
>                  . ....:l,,c;':;'..'. .,.                                     .,. .'..';:';c,,l:.... .                 
>                     .. .. .                                               . .. ..                    

Solutions

The best way to learn is to practice. Below, you will find some of the solutions other golfers have entered. To unlock higher ranked solutions, submit your own entry which does as well or better than the solutions you can currently see - climb the ladder!

Check out these helpful resources to improve your Vim skills... Game on.

Unlock 18 remaining solutions by signing in and submitting your own entry
#19 maharba6 / @maharba6 - Score: 4988 - 05/08/24 @ 08:35
:se noai<CR>cG                   .....''',;:;,,,,,,,'...                                   ...',,,,,,,;:;,'''.....                   <CR>               ..,;;,,;,,:c;,,':o:,'';;:l:;;;;;:,'... .                        . ...',:;;;;;:l:;;'',:o:',,;c:,,;,,;;,..               <CR>            ..';;::;,::.. .. ..  .''. .'',. .',:;,;c:';,.                       .,;':c;,;:,'. .,''. .''.  .. .. ..::,;::;;'..            <CR>          ..':lol:;'',. ',. '..',...... .,,,'. .'',. .,''cc',..                    ..,'cc'',. .,''. .',,,. ......,'..' .,' .,'';:lol:'..          <CR>        ...,clc:;,.. .'...,,'..;'.;;..,....,::cc. ',,' .,..:'.::,'...                ...',::.':..,. ',,' .cc::,....,..;;.';..',,...'. ..,;:clc,...        <CR>        ..,;::.. .',... .:,,,,;cc;:;:ddcc;',;clckd..;;;' .:'.;:.''..';,...              ...,;'..''.:;.':. ';;;..dkclc;,';ccdd:;:;cc;,,,,:. ...,'. ..::;,..        <CR>       .,;,'...,'..,;:;;;',ccclodkkdoodxxddoodxddOklll:l:,lc'cc.,c.  .;lc,...           ...,cl;.  .c,.cc'cl,:l:lllkOddxdooddxxdoodkkdolccc,';;;:;,..',...',;,.       <CR>      .,;;,,'...',;;;;:lcoxdxxddxkkkkOOO0000KKKKKKKK00Oxkkxxooc,;c,.. ...:lc:'..         ..':cl:... ..,c;,cooxxkkxO00KKKKKKKK0000OOOkkkkxddxxdxocl:;;;;,'...',,;;,.      <CR>     .,;;,,',:::;::ccc:clxOkO0Okkk0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNXK0kdodo,.;;''. .',;:::,..       ..,:::;,'. .'';;.,ododk0KXNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0kkkO0OkOxlc:ccc::;:::,',,;;,.     <CR>    .;,,'..;:;;clooddkkxxxkkxxxoc:xXNNNWWWWWMWWMWWWWWWWMMMMMMNOxkko:ldc;'.','.'',;:;'.      .';:;,''.','.';cdl:okkxONMMMMMMWWWWWWWMWWMWWWWWNNNXx:coxxxkkxxxkkddoolc;;:;..',,;.    <CR>   .....,;,';;;:cldkxodxdol;'.. :KNXKklcoOKKxdkkKWWNNNXXNWWMWx,,loddlc;'',,;'';:,'''..     ..''',:;'';,,'';clddol,,xWMWWNXXNNNWWKkkdxKKOoclkKXNK: ..';lodxdoxkdlc:;;;',;,.....   <CR>  .....',,;:ccccdkxoolloc'.   .kNX0xccoook0xdl;xNWWKKKKXXNWMK,  .:lc;.';;'.',,.......    .......,,'.';;'.;cl:.  ,KMWNXXKKKKWWNx;ldx0koooccx0XNk.   .'collooxkdcccc:;,,'.....  <CR> ..',,',;:cclodkxdl::lc,.     cNNK0OOXWWXXWWMMWWMMWOx0XXKXWMWo   ','...'...... ....    .... ......'...','   oWMWXKXX0xOWMMWWMMWWXXWWXOO0KNNc     .,cl::ldxkdolcc:;,',,'.. <CR> ';,'',::c::loool;.;c,.      oNK0OkOXWNXNMMMMMMMMMWNX0O0KNWMd    .'.... ..           .. ....'.    dMWNK0O0XNWMMMMMMMMMNXNWXOkO0KNo      .,c;.;loool::c::,'',;' <CR> ..'',,,,,''......;c.       cKK00OOKWNXNMMMMMMMMMWNKkdkKNWWo     .....             .....     oWWNKkdkKNWMMMMMMMMMNXNWKOO00KKc       .c;......'',,,,,''.. <CR>   .......  ..':.       '0XOkkk0KXNNNWWWWMWWWNKkxk0XWWK,       .....         .....       ,KWWX0kxkKNWWWMWWWWNNNXK0kkkOX0'       .:'..  .......   <CR>    ...';:;'. ..'.       cK0kkkOxkKXXXNNXNNXOOOkO00XWXc        .'..''..     ..''..'.        cXWX00OkOOOXNNXNNXXXKkxOkkk0Kc       .'.. .';:;'...    <CR>    . .,;::;,,. .....      cO0OkxooxkkkkkxkkxdxOxxKNN0:         ..  ....   ....  ..         :0NNKxxOxdxkkxkkkkkxooxkO0Oc      ..... .,,;::;,. .    <CR>       .;ccoc,.  .'''.     'okkxddxxdxxddxdlcokxkXKd.        .     .'.  .'.     .        .dKXkxkocldxddxxdxxddxkko'     .'''.  .,cocc;.       <CR>      ..',;;;:cc::,. .''.'....  .;ccoolcoxocoo:;lxxdc.     ........',,'''''''...   ...''''''',,'........     .cdxxl;:oocoxocloocc;.  ....'.''. .,::cc:;;;,'..      <CR>      .. ......,;clc:,'................''''''''',,''................  ............      ............  ................'',,'''''''''................',:clc;,...... ..      <CR>          ..',',;;;,,,,'',. .................'''''''...                              ...'''''''................. .,'',,,,;;;,','..          <CR>            .....;,;::cc:c:;;;:;,'.',,';;;:;col;;l,.                               .,l;;loc;:;;;',,'.',;:;;;:c:cc::;,;.....            <CR>              ......;,;c,'ldl:::::::';c,,;oo'.''.                                .''.'oo;,,c;':::::::ldl',c;,;......              <CR>                 . ....:l,,c;':;'..'. .,.                                     .,. .'..';:';c,,l:.... .                 <CR>                    .. .. .                                               . .. ..                    <Esc>0k$0wjwwwZZ

0 comments


Created by: @lennartack

19 active golfers, 33 entries

Leaderboard (lowest score wins):
15
#1 - Peppa Pig / @PeppaPi95550250

05/08/2024 at 10:18AM

15
#2 - John Braxler / @braxler

05/08/2024 at 01:42PM

15
#3 - Danilo J. S. Bellini 🥊🇧🇷 / @danilobellini

05/10/2024 at 02:09PM

15
#4 - Casey O'Donnell / @CaseyOD15519082

05/12/2024 at 11:33AM

17
#5 - Jean George / @JeanGeo20504212

05/09/2024 at 11:51AM

21
#6 - wpr__ / @wpr____

05/08/2024 at 12:24AM

21
#7 - James Tan / @jamesbtan

05/08/2024 at 12:11PM

24
#8 - Lennart / @lennartack

05/08/2024 at 09:53AM

24
#9 - kbrashem / @kbrashem

05/14/2024 at 07:04PM

26
#10 - Thijs / @Liulangzhe98

05/08/2024 at 02:33PM

29
#11 - Aly Thobani / @alythobani

05/10/2024 at 06:16AM

32
#12 - vigojab / @vigojab

05/13/2024 at 02:11AM

32
#13 - Lily / @totallyuniquelily

05/16/2024 at 10:30AM

33
#14 - djheidihoe / @djheidihoe1

05/12/2024 at 07:45PM

47
#15 - Fellow-fiend / @Fellow-fiend

05/19/2024 at 11:41PM

48
#16 - cotarmanach / @cotarmanach

05/18/2024 at 03:19PM

101
#17 - haruto009 / @haruto009

05/21/2024 at 01:25PM

108
#18 - Tatum Roaquin / @tatumroaquin

05/22/2024 at 01:12AM

4988
#19 - maharba6 / @maharba6

05/08/2024 at 08:35AM